Als uw bedrijf aan een particulier of aan een ander bedrijf producten of diensten levert, staat daar in de regel een betaling tegenover. Klinkt logisch, maar helaas wijst de praktijk uit dat klanten het niet altijd erg nauw nemen met de betaaltermijn of zelfs helemaal niet geneigd zijn om over te gaan tot betaling. Dit brengt financiële risico’s met zich mee voor uw bedrijf en op termijn kunt u zelf betalingsproblemen ondervinden door de achterstanden die uw klanten ten opzichte van u hebben opgebouwd. Een verhaalsonderzoek laten uitvoeren biedt u mogelijkheden om alsnog uw openstaande facturen te kunnen innen.

Een verhaalsonderzoek; wat houdt het in?

Uw klant kan dan wel aangeven dat hij niet in de mogelijkheid is om uw rekening te betalen, maar de vraag is of dat ook wel echt zo is. Een verhaalsonderzoek geeft u een antwoord op die vraag door de verhaalspositie en de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur na te gaan. Tijdens het onderzoek wordt gezocht naar mogelijke beslagobjecten zoals roerende en onroerende bezittingen, eventueel bezit van aandelen en rekeningstanden. Als uit het onderzoek blijkt dat de debiteur wel degelijk in de mogelijkheid is om te betalen, kunt u overgaan tot het laten leggen van beslag.

Waarom een verhaalsonderzoek laten uitvoeren u voordelen kan opleveren

U wil als bedrijf een betaling ontvangen voor producten of goederen die geleverd werden, maar het opstarten van procedures om dat geld te innen kost ook geld. Een verhaalsonderzoek laten uitvoeren geeft u een duidelijk beeld van de financiële mogelijkheden van uw debiteur en dus ook van uw kans op slagen om de openstaande rekeningen te kunnen innen. Als blijkt uit het onderzoek dat uw debiteur over de nodige fondsen beschikt, kunt u de volgende stap naar het starten van een juridische procedure starten. In het geval dat uw debiteur inderdaad in een financiële onmogelijkheid tot betalen verkeert, heeft het weinig zin u de kosten ervan op de hals te halen om daarna met lege handen achter te blijven.Achter een openstaande betaling aangaan en aandringen bij uw debiteur om zijn verplichtingen na te komen is één zaak, het geld ook effectief op uw rekening krijgen een andere. Door een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren, kunt u beter voorbereid aan de slag gaan en weet u precies wat u van uw debiteur kunt verwachten.